Сільський голова

 

 

Паламарчук Леонід Анатолійович

 

Поточна діяльність | Інші документи
Інші документи

                                                                      Додаток

                                                                     до рішення Грушівської 

                                                                     сільської ради

                                                                     від «06»грудня 2011 

 

Правила  утримання  тварин  на території

Грушівської  сільської  ради

 

І. Загальні положення

1.1. Правила утримання тварин у селах  (далі – Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності та гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2. Ці  Правила  поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та юридичних осіб у селах  Грушівської  сільської  ради.

1.3. Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.4. Фізичні та юридичні особи, які утримують тварин, зобов'язані суворо дотримуватися вимог Законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб" та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин, в тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

 

II. Загальні вимоги утримання тварин в селах Грушівської  сільської             ради

2.1. Утримання та поводження з тваринами в селах Грушівської  сільської  ради  грунтується на таких принципах:

- жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

- заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;

- відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і за порушення цих Правил;

- утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;

- забезпеченням безпеки життя та здоров'я людей при утриманні тварин;

- дотримання санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил при утриманні і поводженні з тваринами;

2.2. При утриманні тварин забороняється:

- спричиняти тваринам біль і страждання, крім випадків, коли життю і здоров'ю людей і тварин загрожує небезпека;

- організація, проведення і пропаганда собачих боїв та інших заходів, які допускають жорстокість по відношенню до тварин;

- використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

- нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3. Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, а також задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби. Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

2.4. При неможливості подальшого утримання, домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або здана в притулок для тварин.

2.5. Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

 

2.6. Умертвіння тварин допускається:

 

- для одержання господарсько корисної продукції;

- для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

- за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

- при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

- за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

- за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.

При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

- умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

- приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

- забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін’єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

- переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

- умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

2.7. Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними. Забороняється використання в розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

2.8. При транспортуванні тварин повинні задовольнятися їх потреби в їжі та воді, а також має бути забезпечений захист від шкідливого для них зовнішнього впливу. Транспортний засіб, призначений для перевезення тварин, повинен бути спеціально оснащений для того, щоб виключати травмування або загибель тварин. При завантаженні і розвантаженні тварин мають використовуватися пристрої і прийоми, що виключають травмування і загибель тварин. Транспортування тварин різних видів проводиться роздільно, за винятком таких їх видів, які природно контактують один з одним або є нейтральними один до одного.

 

III. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

 

3.1. Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.2. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо такі угоди укладені без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

3.3. Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається в разі дотримання вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

3.4. Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

 

IV. Утримання і поводження з домашніми тваринами

 

4.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

- у квартирах, де проживає одна сім'я (за умови згоди всіх членів сім'ї), а також в будинках у кількості не більше трьох дорослих особин, при можливості забезпечення тваринам належних умов утримання, відповідно до вимог цих Правил;

- у квартирах, де проживає кілька сімей, –­ лише за письмовою згодою всіх повнолітніх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

- у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних і оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини;

- у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

- юридичними особами: для охорони – в обладнаних приміщеннях або на прив'язі. Сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

- юридичними особами: для дослідної мети – у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

4.2. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

- безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

- безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

- безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.3. У місцях масового скупчення людей, у тому числі в транспорті, собаки повинні знаходитися на короткому повідку і в наморднику, а маленькі собаки – в закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть знаходитися на вільному повідку. В інших місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами. Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки зобов'язана узяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

4.4. Ввезення та розведення собак з підвищеною агресивністю, згідно з додатком 1 до Правил утримання тварин у селах, забороняється. Ці породи собак підлягають обов'язковій стерилізації.

4.5. Особи, які утримують домашніх тварин, і не є мешканцями сіл Грушівської сільської ради, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та щеплення проти сказу.

4.6. Особі, яка утримує домашню тварину, дозволяється:

- виводити собак з жилих та інших приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю на повідку з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличка собаки, прізвище, адреса та телефон особи, яка її утримує) і в наморднику, крім собак дрібних порід, згідно з додатком 2 до Правил утримання тварин у селах Грушівської  сільської  ради, у ветеринарних паспортах яких зроблено відповідну відмітку;

- безплатно провозити з собою у міському громадському транспорті дрібних звірів і птахів у клітці, кота, собаку в наморднику з коротким повідком за наявності відповідних документів на них;

- вигулювати собак в місцях, спеціально відведених для цієї мети виконавчим комітетом Грушівської  сільської  ради;

- захоронювати домашніх тварин на спеціальних кладовищах тварин.

4.7. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

- забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не залишати її без догляду, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи під'їзди, сходові клітки, ліфти, а також дитячі майданчики, доріжки, тротуари;

- забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- мати на тварину ветеринарні паспорти;

- щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне, також котів та інших тварин, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок;

- повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу, що обслуговує даний район, про придбання собаки, кота чи дикої тварини, а також про переїзд з ним в інший населений пункт;

- про захворювання собаки, кота та інших тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;

- негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом людини, свійської чи домашньої тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин, або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин – для огляду і лікування;

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі, про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях;

- здавати домашніх тварин до притулків в разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин;

- забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (кличка тварини, прізвище, адреса та телефон особи, яка утримує домашню тварину);

- сплачувати кошти за житлово-комунальні послуги за утримання собак, котів та диких тварин згідно з тарифами;

- запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

- у багатоквартирних житлових будинках забезпечувати тишу – не допускати гавкання та виття собак з 23.00 до 7.00 години.

- відшкодувати матеріальні та моральні збитки, що нанесені тваринами громадянам у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.8. Особі, яка утримує домашню тварину, забороняється:

- утримувати, передавати іншим особам незареєстрованих собак;

- продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;

- утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

- розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

- вигулювати собак у невідведених для цього місцях;

- з’являтися з собаками в громадських місцях особам у нетверезому стані;

- заводити собак і котів у приміщення продовольчих магазинів, об'єктів громадського харчування, установ охорони здоров'я, культури, на територію дитячих майданчиків;

- вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак з підвищеною агресивністю без наявності коротких повідків, намордників;

- купувати, продавати, показувати на виставках, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорту з відміткою про імунізацію проти сказу, якщо така імунізація проведена більше 12 місяців або менше 30 днів до вивозу;

- викидати трупи собак, котів і інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях;

- жорстоко поводитися з домашніми тваринами, залишати їх без догляду або знищувати;

- провозити тварин у тролейбусах, крім випадків, передбачених частиною 2 п.4.6 цих Правил;

- вирощувати і використовувати собак і котів для отримання м'яса, жиру та шкіри.

 

V. Реєстрація собак та котів

 

5.1. Реєстрація домашніх собак та котів проводиться з метою:

- єдиного обліку цих тварин в місті, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно–санітарних вимог;

 

- забезпечення епізоотичичного благополуччя;

- вирішенню проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів в Грушівській  сільській  раді.

5.2. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

5.3. Обов’язкову реєстрацію здійснює ветеринарна служба м. Куп’янська.

5.4. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і перебувають на території села. Власник собаки повинен зареєструвати тварину протягом 30 діб з моменту її народження або відчуження іншою особою. Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами села , але перебувають на території села з собакою більше 30 діб, повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку.

5.5. Реєстрація котів проводиться за бажанням власника.

5.6. У випадках втрати реєстраційного посвідчення, номерного індивідуального знаку тварини, зміни її власника або місця його проживання (реєстрації) обов’язково проводиться перереєстрація тварини. Тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються зареєстрованими не належним чином.

5.7. Реєстрація або перереєстрація тварин може здійснюватися у приміщеннях житлово-експлуатаційних організації, у т.ч. ЖБК, ОСББ, тощо (у відповідності до узгодженого графіку) за місцем проживання (реєстрації) власника. В окремих випадках реєстрація або перереєстрація тварин може проводитись безпосередньо за місцем проживання (реєстрації) власника.

5.8. Сплата за реєстрацію та перереєстрацію тварини проводиться безпосередньо під час проведення реєстрації, відповідно до встановлених тарифів.

5.9. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини повинен обов’язково мати при собі паспорт, відповідний документ, що підтверджує наявність у нього пільг, а також документи, що підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), походження, ідентифікації реєстрованої тварини. Присутність реєстрованої тварини при проведенні реєстрації є обов’язковою.

5.10. Процедура реєстрації передбачає заповнення відповідної форми з відомостями щодо власника тварини (ПІП, дата народження, адреса, телефон), виду тварини, породи, клички, дати народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше із подальшим внесенням цієї інформації до загальної електронної бази даних непродуктивних тварин в місті Куп’янськ. Ця інформація є конфіденційною та надається лише у випадках, що передбачені чинним законодавством.

5.11. Ветеринарна служба м. Куп’янська зобов’язана у п’ятнадцятиденний строк із моменту реєстрації або перереєстрації видати власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та номерний індивідуальний знак (жетон) тварини, друковане видання “Правила утримання тварин у Грушівській  сільській  раді ”, а також ознайомити власника тварини з ветеринарно-санітарними вимогами щодо її утримання. Факт ознайомлення з документами підтверджується підписом власника тварини.

5.12. Фізичні особи, які утримують собак, крім визначених пільгових категорій, обов’язково сплачують плату за житлово-комунальні послуги згідно встановлених тарифів. Плата за житлово-комунальні послуги з фізичних осіб за утримання собак нараховується житлово-експлуатаційними організаціями у т.ч. ЖБК, ОСББ тощо, на території обслуговування яких проживає власник собаки.

 

VI. Особливості утримання диких тварин та сільськогосподарських тварин та птиці

 

6.1. Утримання крупних диких тварин допускається лише в спеціалізованих закладах (зоопарк, цирк тощо). Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Утримання крупних диких тварин в квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється. Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається в разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини. Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми в неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

6.2. Власники диких та сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних та профілактичних заходів щодо цих тварин.

6.3. Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

6.4. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов'язані:

- зареєструвати продуктивних тварин в агенції з ідентифікації тварин;

- утримувати у чистоті приміщення для тварин та птиці та прилягаючі до них території;

- систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

- негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен випадок захворювання чи падежу сільськогосподарської тварини чи птиці;

- виконувати усі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварини та птиці;

- у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник з герметичною кришкою;

- ввозити на територію сіл Грушівської сільської  ради сільськогосподарських тварин та птицю в супроводі ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем та оформлення ветдовідки встановленого зразку;

- забій птиці та кролів, належних громадянам, може проводитись подвірно, з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;

- усі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації в спецпідприємствах.

 

 

VII. Правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля

 

7.1. Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку в селах Грушівської сільської  ради допускається за наявності дозволу на таку діяльність, який видається ветеринарною службою м. Куп’янська.

7.2. Демонстрація тварин на виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, установлених для утримання тварин. Розміщення зоопарку здійснюється на підставі дозволу, який видається  Грушівської  сільської  радою.

7.3. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео та фотозйомок не допускається заподіяння їм травмувань, болю, знівечення, загибель.

7.4. Забороняється створення пересувних звіринців, проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

 

VIII. Притулки для тварин

 

8.1. Для утримання безпритульних тварин створюються притулки для тварин. На території міста Куп’янська  притулки для тварин можуть створюватися Куп’янською міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими і благодійними організаціями та фізичними особами. Притулки для тварин проводять свою діяльність за рахунок коштів їх власників, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел. У місцевому бюджеті передбачаються кошти на утримання притулків для тварин.

8.2. Муніципальний притулок для безпритульних тварин обладнується для утримання безпритульних тварин і надання ветеринарної допомоги в межах, необхідних для знаходження тварин, які відновлюються відповідно до вимог цих Правил. У притулку здійснюється реєстрація всіх безпритульних тварин, які поступили в притулок, і їх облік. Утримання і годування тварин у муніципальному притулку для бездомних тварин здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Куп’янська, а також будь-яких інших не заборонених законом джерел.

8.3. З метою забезпечення захисту собак і котів від жорстокого й іншого неналежного поводження, пошуку їх власників, а також собак і котів, від яких відмовилися або хочуть відмовитися їх власники, за рахунок пожертвувань організацій або приватних осіб можуть створюватися приватні притулки. Приватні притулки підлягають обов’язковій реєстрації у ветеринарній службі  міста Ку’янська та повинні діяти на підставі Положення про них, затвердженого Управлінням ветеринарної медицини Харківської області та отриманої ліцензії. Власники притулків не являються платниками збору з власників тварин. Реєстрація й облік тварин, які поступили до приватного притулку, є обов’язковими.

 

 

 

IX. Регулювання чисельності безпритульних тварин

 

9.1. Регулювання чисельності безпритульних тварин в сільській раді проводиться методами біостерилізації або розміщенням у притулки для безпритульних тварин. Біостерилізація безпритульних тварин проводиться на базі притулків для тварин.

9.2. При поводженні з безпритульними тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

9.3. Категорично забороняється отруєння безпритульних тварин. Винні в отруєнні домашніх та безпритульних тварин підлягають притягненню до юридичної відповідальності відповідно до законодавства.

9.4. Відлов безпритульних тварин проводиться лише працівниками СКАП «Куп’янськспецкомунтранс».

9.5. Відловлені тварини утримуються протягом п'яти днів і можуть бути повернуті власникам з дозволу ветеринарної служби м. Куп’янськ після пред'явлення ветеринарного паспорту та при умові оплати вартості витрат за відлов і тримання тварин.

9.6. Після завершення 5-ти денного строку, якщо не встановлено власника, тварини безкоштовно передаються у притулки з дозволу ветеринарної служби міської ради за умови обов'язкової стерилізації, або іншим громадянам у власність за умови оплати витрат на відлов і утримання тварини.

9.7. Незатребувані тварини піддаються евтаназії в зазначений строк.

9.8. Собаки, за винятком залишених власниками на прив'язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову. Вилов безпритульних домашніх тварин окремими громадянами та організаціями забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей. Вилов собак, котів та інших домашніх тварин проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години. Вилов в інший час заборонено.

9.9. При вилові безпритульних домашніх тварин категорично забороняється:

- привласнювати собі відловлених тварин;

- продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;

- забирати тварин із квартир і з територій приватної власності без відповідного рішення суду;

- знімати домашніх тварин з прив'язі;

- використовувати приманки й інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду здоров'ю безпритульним домашнім тваринам.

9.10. Виловлені тварини підлягають щепленню проти сказу.

 

X. Забезпечення виконання та контроль за додержанням Правил

10.1. Органи внутрішніх справ та управління муніципальної  поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідні заходи у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин, у тому числі, норм про жорстоке поводження з тваринами.

10.2. Контроль за додержанням цих Правил та території Грушівської сільської ради здійснюється відділом екології, органами внутрішніх справ, органами державного ветеринарного нагляду, комунальними підприємствами, які здійснюють обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, органами самоорганізації населення, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження.

10.3. Громадський контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища. Громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища мають право складати протоколи за фактами жорстокого поводження з тваринам. Ці протоколи розглядаються відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Громадські інспектори охорони навколишнього природного середовища у сфері захисту тварин від жорстокого поводження спільно з працівниками державних установ ветеринарної медицини беруть участь у проведенні рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про захист тварин від жорстокого поводження.

10.4. Контроль у сфері захисту тварин від жорстокого поводження може здійснюватися громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження. Громадські організації у сфері захисту тварин від жорстокого поводження мають право:

- ставити перед відповідними органами державної влади чи місцевого самоврядування питання про конфіскацію тварин та відповідальність осіб, які їх утримують, відповідно до чинного законодавства, у разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами;

- подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про захист тварин від жорстокого поводження, в тому числі здоров'ю громадян і майну громадських організацій;

- одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації ними своїх статутних цілей і завдань.

10.5. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть юридичну відповідальність згідно з чинним законодавством.

10.6. Шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує.

 

 

 

Виконавчий  комітет  Грушівської 

сільської  ради:

 

                                                                             Додаток 1

                                                                             до Правил утримання

                                                                             тварин.

Перелік
порід собак з підвищеною агресивністю *

Акбаш

Американський піт-бультер’єр

Вівчарка Дауфмана

Гірська гонча

Грецька вівчарка

Доберман Владека Рошина

Канарська собака (перро де пресо канаріо)

Кангал

Кенгуровий собака

Лангедокський пастушачий собака

Леопардова гонча

Румунська вівчарка

Супердог i його помісь з майконгом

         Примітка:
         * - вказані породи та різновиди собак не визнано міжнародними кінологічними організаціями, підлягають безумовній стерилізації, перелік доповнюється з надходженням нових данних.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Правил утримання

тварин на території  Грушівської  сільської  ради

 

Перелік
порід собак, яким у ветеринарних паспортах робиться відмітка

про необов’язковість намордника *

1. Австралійський тер’єр
2. Англійський той-тер’єр
3. Австралійський шовковистий тер’єр
4. Аффен-пінчер
5. Басенджі
6. Бедлінгтон-тер’єр
7. Бігль
8. Бішон-фріз, болонійський бішон, бішон-ліон
9. Бордер-тер’єр
10. Бостон-тер’єр
11. Вельш-тер’єр
12. Гладкошерстний фокстер’єр
13. Глен-ов-імаал-тер’єр
14. Гріффон
15. Денді-дінмонт-тер’єр
16. Джек-рассел-тер’єр
17. Древер
18. Жорсткошерстний фокстер’єр
19. Ірландський тер’єр
20. Йоркширський тер’єр
21. Кардіган-вельш-коргі
22. Карликовий бультер’єр
23. Карликовий пінчер
24. Карликова такса
25. Карликовий шпіц
26. Керн-тер’єр
27. Левретка
28. Лейкленд-тер’єр
29. Лхаський апсо
30. Мальтійська болонка
31. Манчестерський тер’єр
32. Мексіканська та китайська гола собака
33. Мініатюрний пудель
34. Мініатюрний шпіц
35. Мопс
36. Норвіч-тер’єр
37. Норфолк-тер’єр
38. Папільон і фален
39. Пекінес
40. Пемброк-вельш-коргі
41. Пудель
42. Скай-тер’єр
43. Скотч-тер’єр
44. Сіліхем-тер’єр
45. Спаніель (всі види)
46. Такса
47. Таксоподібний бракк
48. Тібетський тер’єр
49. Уест-хайленд-уайт-тер’єр
50. Французький бульдог
51. Шведський вальхунд
52. Шелті
53. Шіпперке
54. Ші-тцу
55. Чеський тер’єр
56. Чіхуахуа
57. Ягдтер’єр
58. Японський хін

      Примітка:
      * - Вказаний перелік може бути ширшим за рахунок помісей цих порід, а також собак, що пройшли спеціальний курс дресування і про це є відповідний офіційний документ.

 

 

 

 

 


 

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд охорони навколишнього природного середовища

Грушівської  сільської ради

Фонд охорони навколишнього природного середовища Грушівської сільської ради (надалі – Фонд) створюється відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зі змінами, постанов  Кабінету  Міністрів  України  від 17.09.1996р. № 1147 «Про  затвердження  переліку  видів  діяльності,  що  належать  до  природоохоронних  заходів», від 01.03.1999р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» зі змінами та від 08.04.1999р. № 559 “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів» зі змінами, з метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів, покращення існуючого стану навколишнього природного середовища на  території  Грушівської  сільської  ради є цільовим фондом у складі сільського бюджету.

1.   Загальні положення

1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Грушівської сільської ради  утворюється у складі  сільського бюджету.

1.2. Фонд формується за рахунок зборів (з врахуванням змін, що встановлюються Законом України «Про Державний бюджет України» на поточний рік) за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і фізичними особами, що займаються підприємницькою діяльністю та інших коштів, визначених законодавством.

1.3. Кошти Фонду використовуються на фінансування заходів природо-охоронних програм, прийнятих Грушівською сільською радою, спрямованих на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямкам  екологічної політики.

 

2.   Порядок планування  природоохоронних заходів за рахунок
коштів Фонду

2.1. Планування заходів здійснюється на кожний наступний бюджетний рік на основі  відповідних Програм та пропозицій і запитів, які надійшли до виконавчого комітету Грушівської сільської  ради.

2.2. Перелік заходів, які планується здійснювати за рахунок коштів Фонду, формує виконком Грушівської сільської ради.

2.3. Перелік заходів затверджується Грушівською сільською радою щорічно при прийнятті сільського бюджету на відповідний бюджетний рік.

 

 

 

3. Порядок фінансування природоохоронних заходів за рахунок
коштів Фонду

 

3.1. Кошти Фонду використовуються згідно з чинним законодавством для цільового фінансування природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147 зі змінами.
          3.2. Планування фінансування заходів здійснюється шляхом розроблення помісячного пооб’єктного розпису видатків Фонду.

3.3. Кошти Фонду виділяються відповідно до розпорядження сільського голови на підставі затвердженого сільською радою річного плану фінансування природоохоронних заходів і за погодженням з постійною комісією  з питань промисловості, сільського господарства , землекористування та охорони природи у випадку  непередбачених, невідкладних природоохоронних заходів.

3.4.Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять на наступний рік та використовуються виключно для реалізації заходів, передбачених цим положенням.

4. Контроль і відповідальність

4.1. Контроль за своєчасністю і повнотою сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища здійснюють Державна податкова інспекція у Куп`янському районі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.1999р. № 303 зі змінами,  видатки  коштів  на проведення  природоохоронних  заходів погоджувати з обласною  природоохоронною инспекцією Харківської обл .
          4.2. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати, а також за правильність складання і своєчасність подання розрахунків Державній податковій інспекції у Куп`янському районі  згідно з чинним законодавством.
          4.3. За невикористання, нецільове та понад кошторисне витрачання коштів Фонду посадові особи, відповідальні  за  витрачанням коштів Фонду  охорони навколишнього природного середовища несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар  сільської  ради                                                     С.І. Циба

 

 


 

П Р А В И Л А

благоустрою сіл Грушівської  сільської  ради

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

 

                Правила благоустрою                Грушівської сільської  ради (надалі – правила) визначають правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою сіл і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 

1.1. Визначення  термінів.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

благоустрій -  комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території сіл з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування, парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах сільської  ради;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану сіл, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території сіл, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

вулично - дорожна мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо вуличних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами;

заходи з благоустрою сіл – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

користувач земельної ділянки -  юридична, або фізична особа, яка має належним чином оформлений та зареєстрований документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою із визначеним цільовим призначенням.

1.2. Ці Правила регулюють права і обов’язки учасників правовідносин у галузі  благоустрою території сіл, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на  території  сільської  ради.

 

II. УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ

ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ.

 

2. Комплексний благоустрій.

2.1. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній  території сіл ( вулиця) робіт з улаштуванням (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного і санітарного стану території.

2.2.  Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над або під інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо їх безпечної експлуатації.

2.3. Проектна документація на виконання робіт з благоустрою території, прокладання підземних комунікацій та будівництва споруд інженерного захисту територій розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням державних стандартів, норм і правил, правил забудови сіл  та затверджується в установленому порядку.

2.4. Прийняття в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території – забороняється.

                Роботи щодо комплексного благоустрою об’єктів вважаються завершеними тільки після закриття ордеру на тимчасове порушення благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт.

2.5.  До об’єктів благоустрою  сіл належать:

1). території загального користування:

                а). парки (спортивні майданчики, дитячі майданчики та інші), рекреаційні зони, сади та сквери;

                б). пам’ятки культурної та історичної спадщини;

                в). майдани, площі;

                г). вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;

                д). пляжі;

                е). інші території загального користування.

                2). прибудинкові території;

                3). прилеглі території до будівель та споруд;

                4). закріплені зони інженерних мереж;

                5). території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

 

2.6. Елементами благоустрою є:

                1) покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

                2) зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах на прибудинкових територіях;

                3) будівлі та споруди збирання, накопичення та вивезення відходів;

                4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

                5) будівлі і споруди системи інженерного захисту території;

          6) обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торгівельних та інших майданчиків;

                7) громадські вбиральні;

                8) інші елементи благоустрою, вказані відповідними нормативно-правовими актами.

 

                2.7. Благоустрій та утримання територій житлової, виробничої та громадської  забудови.

2.7.1.  До об’єктів благоустрою території житлової та громадської  забудови належать земельні ділянки в межах сіл, на яких розміщені об’єкти житлової забудови, виробничі та громадські будівлі та споруди, інші об’єкти загального користування.

2.7.2. Благоустрій території житлової, виробничої та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої документації, плану забудови сіл, а також установлення державних  стандартів, норм  і правил.

2.7.3.  Забороняється самовільне випалювання сухої рослинності та їх залишків на присадибних ділянках.

 

2.8. Забезпечення благоустрою територій підприємств, установ організацій та присадибних ділянок.

2.8.1.  Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок, наданих їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до закону.

2.8.2. Проходження межі по тій чи іншій вулиці, провулку, визначається по лінії  середини проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, приватних будівель, а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою.

2.8.3. Відповідні посадові особи підприємств, установ та організацій, також власники приватних будинків, несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну чи порушення санітарних  правил і норм утримання території.

У разі виконання самовільних робіт та незабезпечення відповідного благоустрою, відповідальність несе власник об’єкта благоустрою та виконавець робіт.

2.8.4. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

2.8.5. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність, як безхозяйні, проводиться виконавчим органом  сільської ради.

 

2.9. Прибирання територій  сіл .

2.9.1. Межі прибирання території між підприємствами, установами, організаціями та присадибними ділянками громадян визначаються виконавчими органами сільської ради  з урахуванням прилеглих територій.

2.9.2. Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (підходи до вокзалу, території ринку, сезонних торговельних майданчиків, під час проведення  багатолюдних зібрань та заходів тощо) виконується на протязі всього робочого дня – силами власника, організатора та продавця.

2.9.5.  Після кронування  або зняття дерев на головних вулицях, вивіз гілля та деревини проводиться на протязі робочого дня; з вулиць другорядного значення та при будинкових територій на протязі трьох діб.

Після порубки дерев, пні повинні бути видалені на протязі трьох діб на вулицях сіл.

Повалені дерева повинні бути видалені  балансоутримувачем негайно з проїзної частини дороги, тротуару, від струмененесучих провідників; фасадів житлових будинків та виробничих будівель, а з інших територій -  на протязі доби з часу виявлення.

2.9.7. Під час літнього прибирання, підмітання, миття та посипання території проводиться вручну.

 

2.10. Особливості прибирання сільських територій у зимовий період.

2.10.1.  Проведення зимових прибиральних робіт з очищенням тротуарів під час снігопаду (зсування і підмітання снігу) здійснюється з періодичністю та за технологією, встановленими відповідними галузевими нормами та правилами (п.3.5.12 «Правил утримання жилих будинків та при будинкових територій», затверджених наказом Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005р. №76) за рахунок власників  присадибних  ділянок , підприємств та організацій, території яких прилеглі до доріг.

III. УТРИМАННЯ  ЗЕЛЕНИХ  НАСАДЖЕНЬ.

 

                3.1. Утримання зелених насаджень регламентується «Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального господарства України» від 10.04.2006р. № 105.

                3.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах сіл під час проведення будь-якої діяльності крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самовільно в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв.

                3.3. Видалення зелених насаджень здійснюється згідно «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006р. №1045 за  погодженням Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Рівне. На підставі розпорядження виконавчого комітету Грушівської   сільської  ради видається відповідний ордер, оформлений у встановленому порядку.

                3.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними  в межах Грушівської сільської  ради є:

                - на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;

                - на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства;

                - на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – забудовники чи власники цих територій;

                - на землях запасу сільської  ради –  Грушівської  сільська  рада;

                - у приватних садибах і прилеглих ділянках їх власники або користувачі.

                3.5. Балансоутримувачі – користувачі, власники зелених насаджень зобов’язані:

                - проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (в радіусі 1м.) від провідників під струмом, а також тих, що закривають  покажчики вулиць та будинків, та мішають рухові пішоходів;

                - проводити стрижку газонів періодично, при досягненні трав’яним покровом висоти 15 см. Залишаючи висоту покрову 5-8 см.  Скошена трава повинна бути прибрана протягом 3 діб;

                               - негайно видалити аварійні сухостійні дерева в разі, якщо стан їх загрожує життю, здоров’ю громадян;

                - утримувати малі  архітектурні форми рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні фарбувати та промивати їх;

                - систематично видаляти самосійні, уражені омелою дерева без відшкодування відповідної вартості;

                - при розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень, їх власник зобов’язаний влаштовувати і утримувати газон не менше 6 кв.м. навкруги цього засобу.

                3.6.  Власники будівель і споруд розміщених на території парків скверів, торгуючих організацій, кафе, барів та ресторанів;

                - своєчасно виконувати всі вимоги по благоустрою території виконавчої влади;

                - щоденно прибирати територію в радіусі 10 метрів навколо будівель та споруд і відновлювати зелені насадження в разі пошкодження, забезпечувати квіткове оформлення;

                - встановити контейнери, урни для сміття в достатній кількості та забезпечувати своєчасне вивезення сміття на полігон захоронення ТПВ.

                3.7. На території об’єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

                - рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціального технічного транспорту);

                - складувати будь-які матеріали;

                - вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, листя та сніг;

                - випасати  худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

                - спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

                - засипати листям стовбури дерев, змітати опале листя на тротуари та проїзну частину дороги;

                - підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, забивати в  стовбури цвяхи, прикріплювати засоби зовнішньої реклами, колючий дріт та інші огородження, що можуть пошкодити дерева;

                - викопувати дерева та чагарники;

                - здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях;

                - влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, клумбах тощо;

                - виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

                - посипати хімічними препаратами, не дозволеними для використання, тротуарів, доріжок, прогулянкових доріг та інші покриття;

                - самовільно, без дозволу балансоутримувача (власника), висаджувати дерева, кущі та влаштовувати газони;

          - самовільно розміщувати засоби зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

                - влаштовувати намети у не відведених спеціально місцях;

                - самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати та знищувати дерева, кущі, квітники, газони;

                - влаштовувати ігри на газонах;

                - закопувати будь-які будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

                - рвати квіти, ламати гілки дерев та кущів, витоптувати газони;

                3.8.  Контроль за дотриманням цих вимог здійснює виконавчий комітет  Берестівської сільської  ради .

IV. УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ.

4.1.  Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій незалежно від  форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання в орендному користуванні зобов’язані:

4.1.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.

4.1.2. Усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.1.4. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища , в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

V. УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО

ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ.

                5.1. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту території являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання.

                5.2. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції інженерному захисту територій виконуються планово, або примусово за відповідними приписами, контролюючих органів.

                5.3. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій, а також юридичні та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

                5.4. Балансоутримувачі, незалежно від форм власності зобов’язані:

                5.4.1. Організувати технічне обслуговування будівель і споруд інженерних систем і обладнання.

                5.4.2.  Забезпечити виконання всіх вимог та Правил по обслуговуванню житлового фонду.

5.4.3.  Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд на території  населених  пунктів  сільської  ради.

5.4.4. Своєчасно здійснювати роботи по підтриманню фасадів будинків, споруд, їх елементів у належному технічному та безпечному для пішоходів, мешканців, обслуговуючого персоналу стані.

5.4.5. Перепланування квартир та приміщень жилих будівель може проводитись тільки після одержання відповідних розпоряджень.

 5.4.6. Встановити та слідкувати щоб жилі будинки мали номерні знаки і покажчики назв вулиць встановлених зразків.

 

VI. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА БУДІВЕЛЬ.

                6.1.  Порядок утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення балансоутримувачами визначено Державними будівельними нормами України (ДБН Б.2.5.–28-2006р.) «Природне і штучне освітлення», «Галузевими комунальними нормами України (ГКН 02.08-0082002) наказом Державного Комітету України з питань житлового-комунального господарства від 17.05.2005р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та при будинкових територій».

                6.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення.

6.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ здійснюється згідно нормативних документів (ДБН Б.2-28-2006).

Середня яскравість до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

6.2.2. На території підприємств, установ, закладах торгівлі, організацій також на прилеглій до них територій, вулиць необхідно встановити світильники на висоті не менше 3 м.

Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць  або доріг.

6.2.3.  Територія парків і скверів повинна освітлюватись вздовж доріжок та на майданах.

6.2.4.  Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ виконується згідно графіку затвердженого Грушівським сільвиконкомом.

6.2.5. Відсоток непрацюючих світлоточок на вулицях сіл не повинен перевищувати – 5%.

6.3.  Опори освітлення (ліхтарі), кронштейни та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватись у задовільному технічному стані.

6.4. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час гарну видимість і виразність найбільш важливих об’єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

6.5. Для забезпечення безаварійної роботи освітлювального обладнання щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

 

VII. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ.

                7.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і вторинних матеріалів здійснюється шляхом своєчасного прибирання територій.

               

7.2. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають в наслідок їх виробничої діяльності, проводиться у спеціально влаштованому місці з подальшим вивезенням  на полігон захоронення ТПВ.

7.3.  Власники, балансоутримувачі садиб приватного сектору повинні складувати сміття на власній території.

Забороняється розміщення пакетів мішків з сміттям, гілля на прилеглій при будинковій території та на проїзних частинах вулиць.

7.4. Спалювання всіх видів відходів та вторинної сировини на території сіл забороняється.

7.5. На територіях кожного домоволодіння, підприємства, установи, організації, на вокзалах, ринках, пляжах, парках, скверах, біля установ культури, освіти, медицини, біля торгівельних об’єктів, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового перебування громадян повинні бути встановлені урни для сміття, за рахунок балансоутримувачів.

Урни встановлюються біля кожної зупинки громадського транспорту та торговельних об’єктів не менше як по дві, біля входу до громадських та житлових будинків.

7.6. Урни фарбуються не менше одного разу на рік.

7.7. Забороняється викидати трупи тварин на територію вулиць.

Захоронення загиблих тварин проводиться на спец місцях.

VII. УТРИМАННЯ  ДОРІГ.

8.1. Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до вимог «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних проїздів, правил користування ними та охорони», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1999р. № 198, а також технічних правил і норм утримання автомобільних доріг загального користування затверджених головним управлінням Державтоінспекції МВС.

IX. ДОТРИМАННЯ  ТИШІ  У  ГРОМАДСЬКИХ

МІСЦЯХ  СІЛ.

9.1. Вимоги містять загальнообов’язкові на території сіл норми, за порушення яких передбачено відповідальність ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

9.2. Керівники підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані, забезпечувати відповідні організаційні, господарські, технічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження  утворення та зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час.

9.3. Не допускати в робочі дні проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, лісопаркових зонах відпочинку, інших дій, що порушують тишу в зонах прилеглих до житлових будинків.

9.4. Забезпечити в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальноміських заходів тощо, обмеження часу роботи музичних ансамблів до 2400 години.

В разі розміщення джерел шуму в житлових будинках, заходи повинні закінчуватися до 2200 години.

9.5. У випадках проведення передбачених законом святкових і неробочих днів, днів сіл інших свят відповідно до рішення Грушівсської сільської ради, проведення спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час заборонений правилами, повинно погоджуватись з виконавчим  комітетом Грушівської  сільської ради установленим порядком.

9.6. Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків, салютів на території населених  пунктів повинно виконуватись з дозволу виконавчого комітету Грушівської  сільської ради при погодженні з службою МВС України.

9.7 Гучний спів, викрики, включення на повну потужність радіоприймачів, телевізорів, звуковідтворюючої апаратури забороняється.

X. ПРОВЕДЕННЯ  ЗАГАЛЬНОГРОМАДСЬКИХ  ЗАХОДІВ.

                10.1. Для проведення недержавних масових заходів їх організаторами, не пізніше, ніж за 10 днів до проведення, подається письмове повідомлення до виконавчого комітету Грушівської сільської ради. У повідомленні зазначається мета, форма, місце проведення заходу, маршрут проходження, час його початку та закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвище, ім’я організаторів, місце їх проживання, номер контактного телефону, дата подачі повідомлення, необхідність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.

10.2. Не пізніше двох робочих днів до проведення масового заходу організатори зобов’язані укласти угоди щодо забезпечення нормативного прибирання місця його проведення та вивозу сміття .

10.3. Організатори заходів відповідають за дотримання учасниками масових заходів цих правил, збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в місцях проведення масового заходу.

10.4. Проведення масового заходу закінчувати до 2400 години.

10.5. На місцях проведення, під час масових акцій, забороняється самовільне встановлення малих архітектурних форм (кіосків, лотків, навісів, палаток, в т.ч. пересувних та тимчасових, призначених для роздрібної торгівлі, що встановлюється просто неба) та засобів зовнішньої реклами (розкладних тумб, будь-яких стендів, щитів, панно, прапорів, екранів, транспарантів, наклейок та інше).

10.6. Працівники виконавчого комітету Грушівської сільської ради мають право бути присутніми при проведенні масового заходу без узгодження з його організаторами.

XI. ПОРЯДОК  ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ

НА  ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ.

11.1. Дозвіл (далі – ордер на тимчасове порушення благоустрою) відповідно до ст.29 «Про планування і забудову території» на тимчасове порушення благоустрою на період виконання земляних і монтажних робіт,  пов’язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідації аварії, інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, доріг, площ, благоустроєм та озелененням територій надаються виконавчим комітетом Грушівської сільської ради на підставі письмового звернення замовника (забудовника).

XII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА  ПОРУШЕННЯ

ПРАВИЛ  БЛАГОУСТРО.

12.1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою  сіл притягуються особи, винні у:

12.1.1.  Порушенні встановлених державних стандартів, норм і «Правил благоустрою території населених  пунктів сільської  ради».

12.1.3. Порушенні вимог Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи» та «Про охорону навколишнього природного середовища».

12.1.4. Порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.

12.1.5. Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.

12.1.6. Пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожної мережі, інших об’єктів благоустрою.

12.1.7. Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.

12.1.8. Забрудненні (засміченні) території.

12.1.9. Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, при будинкової території, тротуарів тощо.

12.1.10. Забруднення повітря і водойм транспортними засобами, миття транспортних засобів у не відведених місцях.

12.1.11. Не додержанні тиші в громадських місцях.

12.1.12. Порушенні режиму роботи розважальних та гральних закладів.

12.1.13. Переобладнання та перепланування жилих будинків, жилих приміщень, балконів, лоджій, використання їх не за призначенням.

12.1.14. Самовільне випалювання та спалювання сухої рослинності або її залишків.

12.1.15. Торгівлю у не відведених місцях та без дозволу на неї.

12.1.16. Самовільне встановлення реклами, щитів, розміщення агітаційних матеріалів поза інформаційними щитами на парканах, електричних опорах, деревах, будівлях та ін. місцях.

12.1.17.  За виявлені  порушення благоустрою уповноважені посадові особи  виконавчого комітету Грушівської сільської ради оформляють приписи та складають протоколи про адміністративні правопорушення, передбаченого ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

12.1.18. Після складання протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до Грушівської сільської адміністративної комісії чи до місцевих адміністративних комісій за місцем проживання порушника.

12.1.19. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

 

XIII. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Надання в оренду територій будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

13.2. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою сіл визначається виконавчим органом Грушівської сільської  ради

13.3. Внесення змін до цих Правил  здійснюється згідно рішень Грушівської сільської ради.                                                          

Виконавчий  комітет  Грушівської  сільської  ради

 

        


УКРАЇНА

Грушівська сільська  рада

Куп`нського  району Харківської області

ХХ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

 

                                                                                            РІШЕННЯ

 

20 березня 2012 року                                                                                   с.Грушівка 

                        

Про  затвердження   Положення    про

Фонд охорони навколишнього природного

середовища Грушівської сільської ради

 

            Відповідно до п.25 ст.26, ст. 68 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів, покращення існуючого стану навколишнього природного середовища на  території Грушівської сільської ради.

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про Фонд охорони навколишнього середовища Грушівської сільської ради  (додається додаток №1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  виконавчий  комітет Грушівської  сільської  ради

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Л.А.Паламарчук

 

 

                                                                                                     Додаток  №1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд охорони навколишнього природного середовища

Грушівської  сільської ради

Фонд охорони навколишнього природного середовища Грушівської сільської ради (надалі – Фонд) створюється відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зі змінами, постанов  Кабінету  Міністрів  України  від 17.09.1996р. № 1147 «Про  затвердження  переліку  видів  діяльності,  що  належать  до  природоохоронних  заходів», від 01.03.1999р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» зі змінами та від 08.04.1999р. № 559 “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів» зі змінами, з метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів, покращення існуючого стану навколишнього природного середовища на  території  Грушівської  сільської  ради є цільовим фондом у складі сільського бюджету.

1.   Загальні положення

1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Грушівської сільської ради  утворюється у складі  сільського бюджету.

1.2. Фонд формується за рахунок зборів (з врахуванням змін, що встановлюються Законом України «Про Державний бюджет України» на поточний рік) за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і фізичними особами, що займаються підприємницькою діяльністю та інших коштів, визначених законодавством.

1.3. Кошти Фонду використовуються на фінансування заходів природо-охоронних програм, прийнятих Грушівською сільською радою, спрямованих на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямкам  екологічної політики.

 

2.   Порядок планування  природоохоронних заходів за рахунок
коштів Фонду

2.1. Планування заходів здійснюється на кожний наступний бюджетний рік на основі  відповідних Програм та пропозицій і запитів, які надійшли до виконавчого комітету Грушівської сільської  ради.

2.2. Перелік заходів, які планується здійснювати за рахунок коштів Фонду, формує виконком Грушівської сільської ради.

2.3. Перелік заходів затверджується Грушівською сільською радою щорічно при прийнятті сільського бюджету на відповідний бюджетний рік.

 

 

 

3. Порядок фінансування природоохоронних заходів за рахунок
коштів Фонду

 

3.1. Кошти Фонду використовуються згідно з чинним законодавством для цільового фінансування природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147 зі змінами.
          3.2. Планування фінансування заходів здійснюється шляхом розроблення помісячного пооб’єктного розпису видатків Фонду.

3.3. Кошти Фонду виділяються відповідно до розпорядження сільського голови на підставі затвердженого сільською радою річного плану фінансування природоохоронних заходів і за погодженням з постійною комісією  з питань промисловості, сільського господарства , землекористування та охорони природи у випадку  непередбачених, невідкладних природоохоронних заходів.

3.4.Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають і переходять на наступний рік та використовуються виключно для реалізації заходів, передбачених цим положенням.

4. Контроль і відповідальність

4.1. Контроль за своєчасністю і повнотою сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища здійснюють Державна податкова інспекція у Куп`янському районі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.1999р. № 303 зі змінами,  видатки  коштів  на проведення  природоохоронних  заходів погоджувати з обласною  природоохоронною инспекцією Харківської обл .
          4.2. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати, а також за правильність складання і своєчасність подання розрахунків Державній податковій інспекції у Куп`янському районі  згідно з чинним законодавством.
          4.3. За невикористання, нецільове та понад кошторисне витрачання коштів Фонду посадові особи, відповідальні  за  витрачанням коштів Фонду  охорони навколишнього природного середовища несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Секретар  сільської  ради                                                     С.І. Циба

 


                           

                                                                                                                                            Зтверджено :

                                                                                                                                 Рішенням виконавчого комітета

                                                                                                                                 Грушівської  сільської  ради

                                                                                                                                        від « 10 »травня 2011р.

 

Програма заходів щодо проведення Європейського тижня місцевої демократії  на території                   Грушівської   сільської  ради

 

№ п/п

Назва заходу

Термін та місце проведення

1.

Надання консультативно-методичної допомоги мешканцям с.Грушіка рацівниками виконавчого комітету та органів державної влади

з 11.10.2010 по 12.10.2010

8.00 до 12.00

Приміщення  виконкому (плЛеніна,1)

2.

День «відкритих дверей» в   Грушівській сільській раді для  мешканців  села  та  учнівської  молоді, з

питань  організації  роботи  виконкому та наданні  адміністративних  послуг

11.10.2010

з14.00до15.00

Приміщення  виконкому (плЛеніна,1)

3.

Засідання виконкому Грушівської  сільської  ради  « Перспективи створення і функціонування ОСББ в рамках реформування житлово-комунального господарства» (у  відкритому  режимі)

12.10.2010

14.00

Зал засідань виконкому

(плЛеніна,1)

4.

  День «відкритих  дверей»  в Грушівському    сільському клубі  з  питань організації  доз-

вілля  молоді  Грушівської  сільської  ради

12.10.2010

14.00 -15.00 приміщення клубу (вул.Войноральського  11)

5.

«Молодь у загальноєвропейській інтеграції та її участь у вирішенні питань місцевого значення» , практичні  слухання  з участю депутатів  всіх рів-

нів

 13.10.2010

14.00

 Приміщення  виконкому (плЛеніна,1)

6.

 «Міцна сім’я  – міцна держава» - фотовиставка за  участю  молодих сімей

 14.10.2010

(14.00 -15.00 приміщення клубу (вул.Войноральського  11)

7.

Відкритий урок у Грушівській сільській школі з питань  "ЄВРОПЕЙСЬКого ТИЖДЕНя МІСЦЕВОї ДЕМОКРАТІЇ"

14.10.2010

14.00 вул Луценка,19

8.

« Тематична  виставка»на тему : «Міжнародні європейські інституції та їх вклад у життя кожного громадянина»

15.10.2010

11.00     Приміщення бібліотеки с.Грушівка (в.Войноральського11)

 

 

Виконавчий комітет Грушівської  сільської  ради

 


                                    Грушівська сільська рада

                                             Купянського району Харківської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про порядок оренди комунального майна

територіальної громади сіл на території

Грушівської сільської ради

 

            Відповідно до ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності»

з метою врегулювання процесу передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Грушівської сільської ради.

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити:

Положення про порядок передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради, що додається (додаток № 1);

Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради (далі – Методика), що додається (додаток № 2);

Порядок і умови надання пільг орендарям  щодо орендної плати

Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради, що додається (додаток № 3);

Типовий договір оренди комунального майна територіальної громади сіл на території сіл Грушівської сільської ради, що додається (додаток № 4).

Визначити орендодавцем майна територіальної громади Грушівську сільську раду.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на Грушівську  сільську  ради,

      Виконавчий комітет  сільської  ради  та  збори  громадян.

 

Голова ради                                                                                 Л.А.Паламарчук

 

 


 

 

 Додаток №1

до рішення

Грушівської сільської ради

від ______________

№ ___-___-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради

 

Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради (далі - Положення) регулює відносини щодо оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл Грушівської сільської ради.

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає порядок та правила передачі в оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради і є обов'язковими для виконання всіма суб’єктами підприємницької діяльності, підприємствами, установами та організаціями - орендарями.

1.2. Положення розроблено відповідно до статей 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності»

 

1.3. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, передане орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

1.4. Відносини щодо оренди комунального майна територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради регулюються договором оренди, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

 

2. Об'єкти оренди

2.1. Об'єктами оренди за цим Положенням є: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) і інше окреме, індивідуально визначене, майно. Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений з інженерними комунікаціями. У разі виділення із цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс .

 

3. Орендодавці

3.1. Від імені територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради повноваження орендодавця здійснує Грушівська сільська рада в особі  сільського голови - щодо цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна і іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради.

 

4. Орендарі

4.1. Орендарями можуть бути підприємства, установи, організації та підприємці - фізичні особи - громадяни України, юридичні та фізичні особи іноземних держав, міжнародні організації. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, повинна бути зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.

 

5. Порядок реєстрації і розгляду заяв про оренду

5.1. Заява щодо оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради подаються до Грушівської сільської ради.

5.2. У разі оренди нерухомого майна до заяви додаються наступні документи:
Заявник – підприємство, приватний підприємець:

свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (копія);

свідоцтво про внесення до Єдиного реєстру.

Заявник - неприбуткова організація:

свідоцтво про реєстрацію об`єднання громадян (копія);

свідоцтво щодо неприбутковості організації.

5.3. Пропозиція щодо оренди комунального майна може надходити від орендодавця.

5.4. Орендодавець  оголошує конкурс на право оренди комунального майна у порядку, встановленому чинним законодавством України та відповідно до “Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності  територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради”, з урахуванням вимог цього Положення, крім комунального майна, що передається в оренду підприємствам, установам, організаціям, для яких конкурс може не проводитись згідно ст.5.п.5. Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності»

 

 

6. Порядок прийняття рішення про передачу об'єкта в оренду

6.1.Об`єкти комунальної власності територіальної громади сіл Грушівської сільської ради передаються в оренду  на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства України,  та  в  інших  випадках без  проведення  конкурсу згідно Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» ст.5.п5.

           6.2. Заяви та документи, зазначені у п.5 цього Положення, розглядаються Грушівської сільської ради  на  сесійному засіданні в термін відповідно до чинного законодавства.

6.3. У разі надходження пропозицій від державних установ щодо розміщення бюджетної установи, перевага надається бюджетній установі з урахуванням реальних потреб.

6.4. Передача в оренду об'єктів на конкурсних засадах здійснюється відповідно до “Порядку проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради, з урахуванням вимог цього Положення.

6.5. У разі надходження заяви про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, нерухомого майна (будівель, споруд, нежилих приміщень), питання передачі в оренду виноситься на пленарне засідання чергової сесії Грушівської сільської ради.

6.6. Якщо орендар протягом 30 днів з моменту прийняття рішення про оренду не подав документи на укладання договору оренди, рішення стосовно погодження передачі в оренду або пролонгації вважається таким, що втратило чинність. Орендодавець не відшкодовує витрати орендаря, що виникли в процесі підготовки документів, необхідних для укладання договору оренди.

 

7. Порядок укладення договору оренди. Оцінка об`єкта оренди. Орендна плата.

 

7.1. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Постановою КМУ від 10.08.95р. №629 із змінами і доповненнями.

7.2. Договір оренди індивідуально визначеного майна комунальної власності укладається на підставі рішення  пленарного засідання сесії Грушівської сільської ради у разі наявності відповідної документації на об'єкт оренди та експертної оцінки.

7.3. Договір оренди укладається в письмовій формі.

7.4. Договір оренди повинен містити істотні та особливі умови, передбачені Законом України “Про оренду державного та комунального майна”. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, чи  без  конкурсу,  включаються також зобов`язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

7.5. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору. Збільшення цін та тарифів, затверджених Грушівської сільською радою, є підставою для внесення змін на вимогу орендодавця до договору оренди щодо орендної плати.

7.6. Оцінка об`єкта оренди передує укладенню договору оренди об’єкта комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради.

7.7. Експертна оцінка об'єкта нерухомості проводиться за домовленістю сторін відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

7.8. Орендна плата розраховується відповідно до Положення про розрахунок та порядок використання плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради, затвердженого рішеннями пленарного засідання сесії Грушівської сільської ради. Річна орендна плата та користування цілісним майновим комплексом підприємства, його структурним підрозділом не може перевищувати 10 % вартості орендованого майна. Розмір орендної ставки за користування комунальним майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати. Сума орендної плати оподатковується податком на додану вартість.

7.9. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.

7.10. Термін оренди визначається у договорі оренди і становить, як правило, три роки. Термін оренди комунального майна може бути встановлений менше ніж на три роки, за згодою сторін.

7.11. Передача об’єкта оренди здійснюється актом прийняття-передачі, що підписується орендодавцем, балансоутримувачем та орендарем.

7.12. Спори, які виникають у ході укладення договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

7.13. Надання об`єкта комунальної власності в суборенду без погодження з власником (Грушівської сільською радою) не дозволяється. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

7.14. Дія договору оренди припиняється: внаслідок закінчення строку, на який його було укладено, або за письмовою заявою орендаря, який повинен повідомити орендодавця про припинення оренди за 60 календарних днів. Орендар, який бажає продовжити термін користування об'єктом оренди, зобов'язаний письмово повідомити про це орендодавця за 60 календарних днів до закінчення строку дії договору оренди, в іншому випадку договір не буде переукладено. Питання переукладання договору оренди виноситься Грушівською сільською радою на розгляд органів, визначених в розділі 6 цього Положення. У разі позитивного вирішення питання щодо переукладання договору, орендар повинен укласти договір на новий термін.

7.15. У переукладанні договору оренди може бути відмовлено в разі:

неналежного виконання орендарем істотних умов договору оренди;

погіршення орендованого майна внаслідок не проведення ремонту орендованого майна, з інших причин;

несплати орендарем орендної плати більше ніж три місяці;

використання об'єкта оренди не за цільовим призначенням;

неналежного виконання орендарем узятих на себе зобов'язань;

невиконання інших інвестиційних зобов’язань, передбачених договором;

передачі орендованого майна в суборенду, без погодження з власником (Грушівської сільською радою).

 

 

8. Порядок і умови надання пільг

щодо орендної плати орендарям цілісних майнових

комплексів, будівель (споруд, приміщень), що належать до комунальної

власності територіальної громади м. Вінниця

 

8.1. Цей порядок визначає умови надання пільг щодо орендної плати орендарям цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, будівель (споруд, приміщень), що належить до комунальної власності територіальної громади з метою запобігання їх банкрутству, поліпшення фінансового стану та підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).

8.2. Відповідно до цього положення, зазначені пільги надаються орендарям у тому разі, якщо підприємство є збитковим, а також якщо об’єкт оренди має важливе соціальне значення.

8.3. Пільги можуть бути надані на термін до 1 року.

8.4. Для отримання пільг, орендар подає орендодавцю заяву та такі документи і матеріали:

8.4.1. Для орендарів, які займаються комерційною діяльністю:

- аналіз причин збитковості; бухгалтерський звіт (в обсязі форм річного); розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; копію довідки з банку про наявність коштів на рахунках  (подаються управлінню економіки і інвестицій);

- висновок управління економіки і інвестицій стосовно того, що об’єкт оренди має важливе соціальне значення (у разі, коли орендар обґрунтує надання пільг таким значенням об’єкта);

- пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати;

8.4.2. для інших орендарів (громадських, благодійних, дитячих тощо) інформацію про характер діяльності з обґрунтуванням її соціальної значимості для населення села; пропозиції про розмір пільг щодо орендної плати із зазначенням терміну, на який бажано їх одержати.

8.5. У разі, якщо заяву подано без додержання вимог, викладених у п.9.4. цього Положення,  управління комунального майна зобов’язане у тижневий термін з дня її отримання повідомити заявника про необхідність подання у встановлений термін додаткових матеріалів.

8.6.  Сільська рада у 15 - денний термін з дня одержання документів та матеріалів розглядає пропозиції щодо доцільності надання пільг.

8.7. Після розгляду  сільською  радою  матеріалів, готує проект рішення сільської ради про надання пільг щодо орендної плати.

8.8. Сільська рада, після розгляду проекту, приймає рішення про: надання пільг на умовах, зазначених орендарем; відмови у наданні пільг, відмови у наданні пільг із зазначенням умов, за яких такі пільги можуть бути надані.

8.9. Пільги надаються з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття міською радою рішення про надання пільг.

8.10. Орендодавець  повідомляє орендаря про прийняте рішення.

8.11. Якщо орендар не погоджується з прийнятим рішенням, клопотання про перегляд такого рішення може бути подано орендодавцеві не раніше, як через півроку з дня його прийняття.

8.12. Перегляд рішення про відмову у наданні пільг здійснюється орендодавцем у порядку, передбаченому цим Положенням.

 

9. Основні обов'язки орендаря

 

9.1. За договором оренди, орендар зобов'язаний використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням.

9.2. Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до умов договору, запобігати його пошкодженню, псуванню.

9.3. Орендар зобов'язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному обсязі.

9.4. Орендар зобов'язаний проводити ремонт орендованих основних засобів протягом дії договору оренди за рахунок власних коштів, якщо інше не передбачено договором оренди.

9.5. Орендар зобов'язаний виконувати інші вимоги встановлені договором оренди.

 

10. Поліпшення комунального майна. Використання амортизаційних відрахувань

 

10.1. Орендар може здійснювати поліпшення орендованого майна. Здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства, з дозволу Грушівської сільської ради на підставі кошторису, погодженого з Головним бухгалтером  Грушівської сільської ради.

10.2. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

10.3. Якщо Орендар за рахунок власних коштів за згодою Орендодавця провів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, Орендодавець не зобов’язаний компенсувати йому зазначені кошти. Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених Орендарем без згоди Орендодавця, компенсації не підлягає.

10.4. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурні підрозділи, будівлі та споруди нараховує та залишає у своєму розпорядженні балансоутримувач. Амортизаційні відрахування на орендовані приміщення, частини будівель і споруд та інше окреме індивідуально визначене майно нараховує та залишає у своєму розпорядженні комунальне підприємство, на балансі якого знаходиться це майно. Дані кошти використовуються за цілісним призначенням під контролем орендодавця.

10.5. Амортизаційні відрахування використовуються на відновлення орендованих основних фондів.

 

 

11. Контроль за дотриманням прав та інтересів територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради при виконанні договорів оренди

 

11.1. Контроль за виконанням зобов`язань за договорами оренди об`єктів комунальної власності в інтересах територіальної громади сіл на території сільської ради покладається на Грушівську сільську раду,  та її  виконавчі  органи.

11.2. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов`язань за договором оренди об`єкта комунальної власності, орендодавець повинен оперативно вживати заходів щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради згідно з чинним законодавством.

11.3. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе орендар. Орендар страхує орендоване майно, після укладення договору оренди в місячний термін.

11.4. У разі невиконання або неналежного виконання орендарем зобов'язань за договором оренди, Грушівська сільська ради вправі звернутися до господарського суду щодо розірвання договору оренди.

 

12. Припинення договору оренди

12.1. Договір оренди може бути розірвано за згодою сторін. На вимогу орендодавця, договір оренди може бути достроково розірваний (за рішенням суду) з підстав:

орендар використовує об'єкт оренди не за призначенням;

передачі орендованого майна в суборенду, без погодження з власником (Грушівської сільською радою);

орендар не виконує взятих на себе зобов’язань, зазначених в договорі оренди;

не внесення орендної плати більше 3 місяців.

12.2. Договір оренди припиняється внаслідок:

закінчення строку, на який його було укладено;

відчуження, приватизації об'єкта оренди;

банкрутства орендаря;

загибелі об'єкта оренди.

12.3. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених вище, орендар зобов'язаний в 30-денний термін повернути об'єкт оренди Грушівській сільській раді за актом прийняття-передачі.

12.4. Якщо орендар не виконує обов'язки щодо повернення об'єкта оренди, орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування об'єктом за час прострочення.

12.5. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.

12.6. Порядок повернення орендованих цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів визначається відповідно до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 07.08.97 № 847.

13. Заключні положення

13.1. У випадках, не передбачених цим Положенням, суб`єкти орендних відносин керуються чинним законодавством України.

Додаток №2

до рішення

Грушівської сільської ради

від ______________

№ ___-___-VI

                                                   Методика
розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території

Грушівської сільської ради

 

1. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради  (далі – Методика), визначає порядок розрахунку та використання плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади, а також майна, що не увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації) і належить до цієї власності (далі – майно).

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які орендарю зобов’язується надавати балансоутримувач, відповідно до укладених угод, а також плата за комунальні послуги та плата за землю. Ці витрати сплачуються орендарем окремо згідно зі встановленими розрахунками відповідними підприємствами, організаціями. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, установам та утримання прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявної кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання та водовідведення і сплачуються згідно з рахунками за надані відповідні послуги, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, установами загальної площі.

4. Укладенню договору оренди передує оцінка вартості об’єкта оренди. Проведення експертної оцінки майна, що передається в оренду, забезпечується орендодавцем чи  орендарем. Експертна оцінка вартості об`єкта оренди повинна враховувати стан об’єкта, його місцезнаходження, забезпеченість інженерними мережами, наявність доріг, громадського транспорту та іншої інфраструктури.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у наступній послідовності: спочатку визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди. Відповідно до розміру орендної плати за перший місяць оренди, розраховується розмір орендної плати за наступні місяці.

6. Річний розмір орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, не може перевищувати 10 відсотків вартості орендованого майна, визначається за формулою:
Опл = Вз х Сор.ц., де

Опл. – розмір річної орендної плати, грн.;

Вз – вартість, визначена шляхом експертної оцінки;

Сор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради, визначена з додатком до Методики.

У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.

Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого, індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), встановлюється за згодою сторін, але не менш як 5 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом експертної оцінки.

У разі оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор, де

Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом експертної оцінки, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп, де

Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена експертним шляхом експертної оцінки, грн.;

Пп – площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.

Опл.міс. = 12 х Іп.р. х Ім., де

опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення експертної оцінки) до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, умовами конкурсу може бути передбачено більший, ніж визначений цією Методикою, розмір орендної плати. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними установами та відділами підприємств поштового зв’язку, які займаються розповсюдженням періодичної преси, становить одну гривню в рік.

Терміни внесення орендної плати встановлюються не пізніше 5 числа наступного кварталу, за який проводиться оплата. Штрафні санкції щодо порушення термінів визначається договором у відповідності до чинного законодавства. У договорі оренди цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-ти денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за ІV квартал – в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

Часткове звільнення від орендної плати та надання пільг з орендної плати, а також зміна порядку використання плати за оренду майна для окремих категорій фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності чи юридичних осіб проводиться на підставі рішення пленарного засідання сесії Грушівської сільської ради. Орендарі, які здійснюють за згодою орендодавця реконструкцію або капітальний ремонт орендованого майна, визначеного проектно-кошторисною документацією на такі роботи, здійснюють орендну плату в розмірі, встановленому умовами договору оренди.

 

 

 

 

Додаток
до Методики розрахунку
і порядку використання
плати за оренду майна

ОРЕДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна

 

№ п/п

Використання нерухомого майна

Орендна ставка, відсотків до вартості майна, визн. експертним шляхом

 

 

 

 

 

1

Провадження концертної діяльності

1

 

2

Організація дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час

1

 

3

Розміщення закладів культури, кінотеатрів

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4

Розміщення підприємств громадського харчування (крім ресторанів, кафе і барів)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Здійснення торгівлі продовольчими товарами підакцизної групи

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Провадження підприємницької діяльності у сфері надання комунальних, побутових послуг, з водопостачання  та водовідведення (крім автосервісу)

1

 

 

 

 

 

7

Розміщення аптек, які самостійно виготовляють ліки (реалізують готові ліки)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Надання стоматологічних послуг

10

 

9

Підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я провадження

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Розміщення громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, відділення поштового зв’язку, розміщення закладів науки (крім бюджетних), майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, членів інших творчих спілок

1

 

11

Розміщення відділень ощадбанку, що приймають платежі від населення.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Додаток №3

до рішення

Грушівської сільської ради

від ______________

№ ___-___-VI


ПОРЯДОК
проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території

Грушівської сільської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради (далі – Порядок), що розроблений відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”,Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності» та  іншого  законодавства  України.

1.2. Порядок визначає процедуру проведення конкурсів на укладання договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради (далі – майно).

1.3. Конкурс на право укладання договору оренди об’єкта (далі – конкурс) полягає у визначенні орендаря, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта та найбільшу орендну плату.

1.4. Конкурс проводиться за наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) або заяв про оренду нерухомого майна (за умови відсутності заяви бюджетної установи) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб.

1.5. Рішення про проведення конкурсу приймає Грушівськасільська ради на підставі звернення.

1.6. Після прийняття рішення про проведення конкурсу, орендодавець, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу, забезпечує опублікування повідомлення про об’єкти, які пропонуються для здачі в оренду, в газеті „Вісник  Купянщини” або в інших засобах масової інформації, що розповсюджуються в Купянському районі Харківської області та на офіційному сайті сільської ради, при  наявності, та  на  дошках оголошень  в населенних  пунктах Грушівської   сільської  ради

1.7. Повідомлення про об’єкт, який підлягає здачі в оренду за конкурсом, повинно містити такі відомості:

назва об’єкта, його місцезнаходження, початковий розмір орендної плати в розрахунку на один календарний місяць;

адреса, номер телефону, години роботи організатора конкурсу;

початковий розмір орендної плати в розрахунку на місяць;

кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;

час та місце ознайомлення з об’єктом оренди;

час та місце проведення конкурсу;

розрахунковий рахунок орендодавця;

умови конкурсу.

1.8. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Грушівськусільську раду.

1.9.  Допускається  заключення  договору   оренди  майна  територіальної  громади

без  проведення  конкурсу згідно  Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності»

 

                                                   2. Мета та умови проведення конкурсу

           2.1. Мета проведення конкурсу – передача об’єктів комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради для отримання найкращих пропозицій щодо орендної плати та утримання цих об’єктів.

2.2. Конкурс може проводитися за такими умовами:

розмір орендної плати;

ефективність використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства (установи) – для цілісного майнового комплексу;

дотримання вимог експлуатації об’єкта, проведення капітального ремонту основних фондів;

належне утримання прилеглої території;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

збереження робочих місць;

вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкту;

створення безпечних та нешкідливих умов праці, створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації об’єкта;

дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного значення.

За погодженням з Грушівською сільською радою та конкурсною комісією можуть встановлюватися також додаткові умови конкурсу.

2.3. Початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської   сільської ради та надається в оренду на конкурсних засадах, визначається згідно вимог Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради, затвердженої пленарним засіданням сесії Грушівської сільської ради. Оцінка майна проводиться за рахунок орендодавця  чи  орендаря.

2.4. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву на участь у конкурсі;

відомості про учасника конкурсу:

юридичні особи – нотаріально засвідчені копії установчих документів;

неприбуткові організації – нотаріально засвідчену копію документів про реєстрацію неприбуткової організації;

фізичні особи, які є суб’єктами господарської діяльності – нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, довідку з місця проживання;

довідку про фінансовий стан підприємства.

2.5. У разі оренди цілісних майнових комплексів надається додатково:

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами:

баланс підприємства (форма № 1);

звіт про фінансові результати та їх використання (форма № 2);

звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма № 3);

техніко-економічне обґрунтування укладення договору оренди (обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд ринку збуту, загальний підхід до організації виробництва, джерела сировини та матеріалів, тощо);

б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами – декларацію про доходи або інші відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу.

Усі учасники конкурсу подають заяви (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, зобов’язання (гарантії) щодо забезпечення сплати орендної плати (застав майна, тощо) та додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта (поліпшення стану орендованого майна).

2.6. Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде орендодавець, де зазначається:

об’єкт, що пропонується до здачі в оренду за конкурсом;

порядковий номер учасника конкурсу;

найменування та місцезнаходження (місце проживання) учасника конкурсу;

прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або представника юридичної особи.

2.7. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за добу до початку проведення конкурсу. Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених цим Порядком.

2.8.  До початку конкурсу комісія перевіряє повноваження представників учасників конкурсу. Кожна пропозиція учасниками конкурсу подається конкурсній комісії у письмовому вигляді і є невід’ємним додатком до протоколу засідання конкурсної комісії.

 

3. Конкурсна комісія та процедура проведення конкурсу

 

3.1. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасників конкурсу.

3.2.Для проведення конкурсу та визначення переможця рішенням Грушівської сільської ради утворюється конкурсна комісія в кількості 5-и осіб. Кількість та персональний склад затверджується пленарним засіданням сесії Грушівської сільської ради за поданням сільського  голови.

3.3. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:

визначення умов та терміну проведення конкурсу;

форма проведення конкурсу;

розгляд пропозицій усіх учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

Конкурсна комісія під час своєї діяльності має право отримувати від органу, уповноваженого управляти майном комунальної власності територіальної громади сіл на території Грушівської сільської ради, а також інших уповноважених органів, інформацію, необхідну для виконання нею своїх повноважень.

3.4. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту прийняття рішення  про її утворення.

3.5.Голова комісії, в межах своєї компетенції:

скликає засідання комісії;

забезпечує оприлюднення оголошення про конкурс та його умови;

головує на засіданнях комісії;

дає доручення членам комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

3.6. Перед початком конкурсної процедури учасники конкурсу (представники з належним чином посвідченими повноваженнями) реєструються шляхом внесення відповідних відомостей про явку до протоколу засідання конкурсної комісії.

3.7. Засідання комісії є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин від загального складу комісії.

3.8. Конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає пропозиції учасників конкурсу та визначає переможця.

3.9. Переможцем стає той учасник, який запропонує кращі умови та вищу ціну. У разі внесення однакових пропозицій, першочерговим правом на укладання договору оренди користується орендар, який орендує дане приміщення.

3.10. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим у разі, коли за це проголосувала більшість складу комісії. Член комісії, не згодний з прийнятим рішенням, має право висловити свою думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання комісії.

3.11. Комісія припиняє свою діяльність після оголошення результатів конкурсу.

3.12. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, в якому зазначається:

відомості про учасників;

пропозиції усіх учасників конкурсу;

хід проведення конкурсу;

рішення та аргументація щодо визначення переможця;

умови та обмеження договору оренди;

інша інформація.

Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається в орендодавця.

3.13. Результати конкурсу підлягають затвердженню пленарним засіданням сесії Грушівської сільської ради.

3.14. Рішення Грушівської сільської ради про затвердження результатів конкурсу є підставою для укладення договору оренди.

3.15. Конкурс вважається таким, що не відбувся у випадках:

а) у разі, якщо на участь у конкурсі з’явився лише один учасник, договір оренди з ним укладається в порядку, визначеному чинним законодавством;

б) відмова переможця та особи, яка запропонувала найкращі перед переможцем конкурсу умови, від укладення договору оренди.

3.16. Повторний конкурс проводиться в порядку та на умовах, визначених цим порядком. При цьому зниження початкового розміру орендної плати не допускається.

                                                                                                                                       

Виконком  Грушівської  сільської  ради

 


Додаток

                                                                                  до рішення Грушівської сільської   ради

                                                                                   від «____»________2011 № ___

 

ПОРЯДОК

 присвоєння та зміни поштових адрес

об’єктам  нерухомого майна на території Грушівської сільської

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна  на території Грушівської сільської ради (далі – Порядок) встановлює на території сільської ради єдиний функціональний механізм  та закріплює основні принципи присвоєня поштових адрес, їх зміни та анулювання.

 

         1.2. Порядок діє на території на території Грушівської сільської ради

і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

 

            1.3. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень Грушівської сільської ради.

 

1.4. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Грушівської сільської ради здійснюється за клопотаннями (заявами) заявників.

 

            1.5. Назви вулиць, проспектів, бульварів, парків, скверів міста Грушівської сільської ради присвоюються виключно українською мовою.

 

2. Терміни та поняття

 

            2.1. Відповідно до мети цього Порядку, наведені в ньому терміни  та поняття вживаються в таких значеннях:

 

адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна з прив’язкою до вулиць села;

 

будівля – жила чи нежила споруда;

 

власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі – фізичні особи – підприємці;

 

домоволодіння – житловий будинок з прилеглою до нього земельною ділянкою та належними йому господарськими спорудами та будівлями;

 

жилий (житловий) будинок – одна будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами,  призначена для постійного в ній проживання фізичних осіб;

 

заявник - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа – підприємець чи громадянин України, який є власником об’єкту нерухомого майна, якому необхідно присвоїти чи змінити поштову адресу;   

 

 

-2-

 

квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного проживання в ньому;

 

корпус – окремий будинок, розташований у межах комплексу нежитлових будинків чи домоволодіння і може бути самостійним об’єктом права власності;

 

комплекс нежитлових будинків – дві і більше нежитлових будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються;

 

нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх цільового призначення;

 

нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

 

об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно,  якому, відповідно до цього Порядку, може бути присвоєна поштова адреса;

 

окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

 

приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

 

самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежитлових будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо);

 

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності  – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

 

3. Об’єкти, на які поширюється дія Порядку

 

3.1.Присвоєння  поштової адреси чи її зміна допускається щодо:

 

вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;

 

об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, при введенні їх в експлуатацію;

 

існуючих об’єктів нерухомого майна з метою впорядкування нумерації (житлові будинки, садиби, адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі або їхні частини, вбудовано - прибудовані приміщення тощо);

 

-3-

 

частин квартир, реконструйованих і прийнятих в експлуатацію як окремі квартири ( з улаштуванням окремих входів, санвузлів, кухонь тощо);

 

частин нежилих приміщень, реконструйованих і прийнятих в експлуатацію як окремі приміщення (з улаштуванням окремих входів та дотримання інших норм для приміщень з відповідним цільовим призначенням);

 

об’єктам незавершеного будівництва з метою оформлення договору купівлі-продажу чи іншого правовстановлюючого документу.

 

3.2.Не присвоюються поштові адреси наступним об’єктам нерухомості:

 

земельним ділянкам для розміщення тимчасових споруд (спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним) для здійснення підприємницької діяльності, об’єктів благоустрою, реклами, доріг; електромереж,  землям сільськогосподарського призначення;

 

пересувним автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

 

приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, в яких наявні інженерні мережі, інші споруди та предмети, що використовуються для обслуговування цих приміщень;

 

об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць, крім вже розміщених;

 

об’єктам самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства України та цього Порядку;

 

окремим будинкам і спорудам, що входять до складу домоволодіння;

 

тимчасовим спорудам торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та об’єктам благоустрою;

 

садовим та дачним будинкам, садовим товариствам.

 

4. Перелік документів, необхідних для присвоєння та зміни поштових адрес

 об’єктам нерухомого майна та порядок їх розгляду

 

4.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають заяву до виконавчого комітету Грушівської сільської ради.

 

4.2. До заяви про присвоєння або зміну самостійної поштової адреси додаються наступні документи:

 

копія правовстановлюючого документу, який підтверджує право користування або право власності на земельну ділянку;

 

для фізичної особи – копія паспорта;

 

для юридичної особи та фізичної особи – підприємця – виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 

 

-4-

копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (у разі наявності);

 

документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (крім об’єктів незавершеного будівництва);

 

рішення виконавчого комітету Грушівської сільської ради про затвердження акту прийняття об’єкта в експлуатацію (у разі наявності);

 

довідка Грушівської сільської ради відсутності зареєстрованого у об’єкта нерухомого майна за адресою, яку пропонується присвоїти об’єкту;

 

довідка з архіву щодо відсутності рішення про зміну адреси ( за необхідності);

 

копія технічного паспорту об’єкта нерухомості ( у разі наявності);

 

ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, якому, відповідно до цього Порядку, може бути присвоєна поштова адреса (у довільній формі).

 

Перелік документів, зазначених в цьому розділі, не є вичерпним.

 

4.3. Розгляд заяви і доданих документів та підготовка рішення виконавчого комітету Грушівської сільської ради здійснюється виконавчого комітету у термін, передбачений законодавством України (за умови подання заявником повного пакету документів).

 

4.4. У разі відсутності або невідповідності встановленим вимогам документів, зазначених у п. 4.2. цього Порядку, виконавчий комітет  Грушівської сільської ради надсилає заявнику у десятиденний термін письмову відповідь та встановлює термін надання таких документів.

 

4.5. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси а містобудування виконавчого комітету Грушівської сільської ради заявнику надає обґрунтовану письмову відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

 

4.6. Для визначення адресного номеру об’єкта нерухомості відповідальний фахівець комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації міста Купянська» перевіряє з виходом на місце відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок.

 

        

                                 5. Види адрес та особливості їх присвоєння

 

5.1. Відповідно до цього Порядку, залежно від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

 

 

5.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир, адреси на які відсутні в наявності. Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, проспектів, бульварів, номера будинку (домоволодіння) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

                                                                        -5-

 

Наприклад: 
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Комсомольська, будинок 27, квартира 13.

Скорочена адреса: вул. Комсомольська, буд. 27, кв. 13.

 

5.1.2. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці,  на якій вони фактично знаходяться, неможливо присвоїти номер, який є цілим числом, такий об’єкт  нерухомого майна, при наданні адреси, позначається номером найближчого об’єкта  нерухомого  майна по відповідному боку   вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Комсомольська, будинок 29а.

Скорочена адреса: вул. Комсомольська, буд. 29а.

 

5.1.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки, і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною арабською цифрою через дріб.

Наприклад: по проспекту Леніна між житловими будинками 11 та 13 збудовано ще один. У цьому випадку йому надається адреса : проспект Леніна, 13/1. 

 

5.1.4. При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню  зазначається арабськими цифрами через дефіс після номера відповідного будинку.
Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежитловим приміщенням надається адреса:

Повна адреса (для реєстрації):

вулиця Комсомольська, будинок 29, нежитлове приміщення 8

Скорочена адреса: вул. Комсомольська, буд. 29-8.

 

5.2. В зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок відведених під забудову встановлюється в зростаючому порядку із лівої сторони вулиці парні номери починаючи від №2, а з правої сторони вулиці непарні починаючи від №1

 

5.3. Нумерація приміщень всередині багатоквартирних житлових будинків адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартирі, приміщенню) в зростаючому порядку, починаючи від №1 на першому поверсі.

 

            5.4. Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи.

 

5.5. Гаражним кооперативам присвоюється адреса (номер) земельної ділянки, відведеній кооперативу, а цифрова нумерація окремих гаражів, ділянок встановлюється згідно генплану забудови кооперативу.

5.6. Тимчасовим спорудам адреса не присвоюється, встановлюється порядковий номер, згідно схеми розміщення тимчасових споруд із зазначенням вулиці та населеного пункту.

 

5.7. У разі виникнення необхідності впорядкування нумерації об’єктів нерухомості (окремого об’єкту) комітету Грушівської сільської ради може самостійно

-6-

змінювати адресу об’єктів нерухомості (окремого об’єкту), про що повідомляються власники цих об’єктів та комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації міста Купянська».

 

5.8. В якості виключення, земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування, присвоєння тимчасових адрес здійснюється за пропозицією. Після завершення будівництва об’єкта містобудування та прийняття його в експлуатацію тимчасова адреса земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт містобудування, анулюється. Власник об’єкту завершеного будівництва повинен звернутись до виконавчого комітету Грушівської сільської ради заявою про присвоєння самостійної поштової адреси об’єкту нерухомого майна.

 5.9. При наданні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи вулиць:

- вулиця; 

- проспект;

- бульвар

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку прізвище, а потім ім’я.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

5.10. Інформаційні таблички з адресами житлових будинків (будівель)  повинні розміщуватись на головному фасаді по парній стороні з лівого боку будинку, по непарній – з правого боку будинку та мати такий вигляд:

 

розмір таблички – 0,80х0,20 м або 1,0х0,20 м (у залежності від довжини назви вулиці);

основний колір таблички – білий, з чорною окантовкою;

назва вулиці прописана чорним кольором;

у правому кутку - чорний квадрат розміром 0,20х0,20 м, де білим кольором зазначений номер будинку (будівлі).

 

5.11. У разі присвоєння поштової адреси власник об’єкта нерухомого майна (до початку прийняття об’єкта в експлуатацію) забезпечує своєчасне виготовлення та встановлення на об’єкті нерухомості відповідних вказівних знаків поштової адреси відповідно до вимог цього Порядку.

 

6. Заключні положення

6.1. Адреси об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, розташованих на території міста, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та

 

можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об’єкта.

 

6.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.03 № 7/5, власник (користувач)

                                                                -7-

 

 

 

зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Грушівської сільської ради щодо зміни поштової адреси.

 

6.3 Заяви, повний пакет документів та вся інформація щодо адрес зберігається у виконавчого комітету Грушівської сільської ради ради на паперових носіях, а також в електронному вигляді та використовується для ведення в погосподарському облику.

 


 

Виконавчий комітет

Грушівської сільської ради.

 

У к р а ї н а

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН

ГРУШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ХХХХУШ  СЕСІЯ  УІ СКЛИКАННЯ

 

 

 РІШЕННЯ

 

 

від 04 березня 2014 року                   

 

 

 

Про затвердження Положення про

преміювання сільського голови,

працівників апарату сільської ради.

 

 

 

 

                Відповідно до статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  15, 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування  структури  та   умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів», наказу  Міністерства  праці  України  від 02.10.1996 № 77  «Про умови  оплати праці  робітників,  зайнятих  обслуговуванням  органів  виконавчої   влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів»,  з  метою  забезпечення  стимулюючої ролі, премії  щодо підвищення відповідальності  працівників  за  виконання  ними посадових   обов’язків та  більш вимогливого підходу  до особистого внеску кожного працівника  у  здійснення   своїх  повноважень    

 

сесія  сільської ради  в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити     Положення про преміювання сільського голови, працівників   апарату  сільської ради  (додаток   є  невід’ємною  частиною рішення ).

 

 

 

 

 

      Грушівський сільський  голова                                            Л.А.Паламарчук

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення сесії Грушівської сільської ради

від  04.03.2014 року

 

 

 

    

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання сільського голови, працівників   апарату  сільської ради 

 

          Положення про преміювання сільського голови, працівників   апарату сільської ради   розроблено на підставі статей  15,  21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,   наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» і інших нормативно-правових актів України та  колективного  договору  з  метою  заохочення  сільського голови та працівників  сільської  ради  за  ініціативність,  творчість  в  роботі, добросовісне  виконання посадових  обов’язків  і  завдань  шляхом  урахування їх  особистого  внеску  в  загальні  результати  роботи.

 

                              1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

              1.1.   Преміювання сільського голови, працівників  апарату  сільської ради    здійснюється в межах фонду преміювання, фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

              1.2. У разі економії фонду оплати праці на кінець поточного року, з урахуванням особистого внеску, сільському голові, працівникам виконавчого апарату  може бути виплачена одноразова премія за результатами роботи в поточному році за рахунок утвореного фонду преміювання, економії фонду преміювання, економії фонду заробітної плати.

               1.3. Преміювання  працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за  місяць.

 

               1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи, якісне виконання додаткових повноважень та функціональних обов’язків  або з нагоди ювілейних та на честь святкових дат, професійного свята (День місцевого самоврядування) з урахуванням особистого внеску сільському голові, працівникам апарату сільської ради  може бути виплачена одноразова премія.

 

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ

 

              2.1. Фонд преміювання утворюється у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

 

3. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ

 

              3.1.  За результатами роботи за місяць розмір премії визначається за такими показниками:

             - виконання  заходів,  передбачених  планами  роботи  ради  та  планами роботи  виконавчого апарату ради;

              - виконавська дисципліна (своєчасне, якісне і точне виконання доручень сільського голови та інших вищестоящих органів);

              - трудова дисципліна (дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку);

              - виконання  у  повному   обсязі функціональних  обов’язків,  вимог  посадової інструкції  з  урахуванням  особистої ініціативи,  творчого підходу  до праці  та  її ефективності;

              -  систематична робота  над підвищенням  професійного рівня.  

 

              3.2. Преміювання   працівників   апарату сільської ради здійснюється щомісячно за результатами роботи за  місяць у розмірі  відповідно до розпорядження сільського голови з поданням профспілкового комітету у визначених відсотках до по-садового окладу у межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

              3.3. Преміювання сільського голови здійснюється щомісячно  (починаючи з січня поточного року)  у розмірі, встановленому рішенням сесії сільської ради у межах фонду заробітної плати та економії по ньому.

 

              3.4. Преміювання здійснюється в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.  Конкретний розмір преміювання окремого працівника визначається розпорядженням сільського голови.

 

              3.5. Премії не виплачують за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, в т.ч. за кордоном, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.

 

               3.6. У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань працівниками   апарату сільської ради та техпрацівницею, порушень  ними  трудової дисципліни, розмір визначеної премії зменшується, або працівник позбавляється премії в повному розмірі за розпорядженням сільського голови.

 

               3.7.  У разі невиконання або несвоєчасного виконання завдань сільським головою, пропозиції щодо зменшення  йому  розміру премії або її позбавлення    подаються  депутатами або членами виконавчого комітету сільської ради  на засідання ради, де приймається відповідне рішення.

 

                3.8 Протягом строку дисциплінарного стягнення премія працівнику  чи сільському  голові не виплачується.

 

           3.9. У разі невиконання у встановлені терміни завдань з причин, що не залежать від виконавця, розмір премії не зменшується. Підставою для визнання причин поважними є відповідні довідки, інші документи, показання свідків, а також інші аргументовані і підтверджені фактами пояснення виконавця,  викладені у пояснюючій записці.

 

 

 

     Секретар сільської ради                                                       С.І. Циба

 

Переглядів: 221
Дата публікації: 13:47 01.07.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада