Сільський голова

 

 

Паламарчук Леонід Анатолійович

 

«Про визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах»
«Про визначення послуги з вивезення
побутових відходів як окремої комунальної 
послуги, право на яку виборюється на
конкурсних засадах»

Поділитися новиною:

«Про визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах»

В Грушівській сільській раді є потреба в визначенні послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, після проведення якої буде впроваджено послугу яка вирішить питання вивезиння сміття в населених пунктах Грушівської сільської ради.

Грушівська сільська рада  Куп’янського  району

______  СЕСІЯ  VІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від __________ 2014 року                                                                         

«Про визначення послуги з вивезення
побутових відходів як окремої комунальної 
послуги, право на яку виборюється на
конкурсних засадах»

              Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сільська рада вирішила :

1.Визначити послугу з вивезення  побутових відходів, як окрему комунальну послугу, право на яку виборюється на конкурсних засадах.

2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  побутових відходів  на території Грушівської сільської ради (додається).

3. Провести конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів.

4. Делегувати повноваження з організації проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів виконкому  Грушівської сільської ради.

5. Виконавчому комітету Грушівської сільської ради:

- створити конкурсну комісію та затвердити її склад;

- затвердити конкурсну документацію;

- забезпечити проведення конкурсу відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Грушівської сільської ради.

6. Після визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів на території Грушівської сільської ради, послуги з вивезення побутових відходів, вивести із структури тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

  1. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення через засоби масової інформації або в мережі «Інтернет».
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування, та комісію з питань

бюджету.                           

 

Грушівський сільський  голова                                                               Л.А.Паламарчук                     

                                                                   

                                                                                                                                           ПРОЕКТ :

 

                                                                                                                Додаток № 1

                                                                                                                до рішення Грушівської сільської ради.

                                                                                            від __________ 20____року

Положення

про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  побутових відходів на території Грушівської сільської ради

 

                                                                 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги ”, Закону України “Про відходи ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2011 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»  , Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів ”, інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  побутових відходів на території Грушівської сільської ради.

1.3.Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

- відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

- доступність інформації про конкурс;

- об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

- поінформованість громадян про результати конкурсу.

1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

-конкурсна документація- комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

-конкурсна пропозиція- комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно зустановленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

-організатор конкурсу– виконавчий комітет Грушівської сільської ради;

-учасник конкурсу- суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні послуги","Про відходи".

2.Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення  побутових відходів.

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором конкурсу.

2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- наявність матеріально-технічної бази;

- вартість надання послуг;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- відомості про балансоутримувачів будинків;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних  побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

- загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

- місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

- кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

- наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних твердих побутових відходів, та  без контейнерне  збирання сміття;

- характеристика під'їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

- загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

9) вимоги до конкурсних пропозицій;

10) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

11) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

12) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

13) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Конкурсна документація затверджується організатором конкурсу.

2.4. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень.

Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

2.5.Склад конкурсної комісії та положення про комісію затверджується організатором конкурсу.

2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

 2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації або в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1 - 4, 8 - 9, 12-13 пункту 2.2. цього Порядку.

2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший,ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.9. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

2.11. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

2.12. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

2.13. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. Про що повідомляється учасникам конкурсу.

 

                                                                  3. Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в

установленому законодавством порядку копії таких документів:

- балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

- документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

- документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, твердих побутових відходів за останній рік;

- технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип,

вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

- довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- довідки про проходження водіями медичного огляду;

- документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

- інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів належного рівня якості.

3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та  порядкового номеру реєстрації.

 

4. Проведення конкурсу

4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4 цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки. Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на  засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.4. Протокол засідання конкурсної комісії  затверджуються рішенням виконавчого комітету Грушівської сільської ради.

5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу  підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу виконкому Грушівської сільської ради.

5.6. Договір про надання житлово-комунальних послуг з переможцем конкурсу укладається після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії виконкомом Грушівської сільської   ради протягом десяти календарних днів на строк не менш як п'ять років.

5.9. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

5.10. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

                                                 6. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором конкурсу за рахунок власних коштів.

                                                                    7. Розгляд спорів

7.1.     Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

 Грушівський сільський  голова                                                         Л.А.Паламарчук

 

                                                          

 

 

 

 

 

                                                               Аналіз регуляторного впливу

 

Рішення “Про визначення послуги з вивезення  побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах»

 1.Визначення проблеми.

Проблема в необхідності визначення послуги з вивезення  побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах (далі –визначення послуги), є неповний рівень охоплення послугами відносно збору і вивозу ТПВ, в першу чергу в приватному секторі, не контрольований рівень охоплення послугами відносно збору і вивозу ТПВ, комерційних структур, відсутність контролюючої системи вивозу ремонтних і будівельних відходів, низький рівень оплати населенням за надані послуги, відсутність роздільного збору ТПВ, а також створення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.

 

2.Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

У результаті прийняття даного регуляторного акту буде забезпечене: охоплення послугами відносно збору і вивозу ТПВ в приватному секторі, комерційних структурах, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг. Впровадження даного регуляторного акта не передбачає матеріальних витрат. Даний регуляторний акт стосується визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах та вирішення питання проведення конкурсу.

 

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

створення конкурентного середовища, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, упорядкування вивезення ТПВ з території Грушівської сільської ради

витрати, пов’язані з опублікуванням рішення

Суб’єкти господарювання

виконання комплексу послуг з вивезення  побутових відходів

не передбачає витрат

 

 

Громада

покращення якості надання послуг шляхом ефективної організації з вивезення ТПВ; поліпшення санітарного стану дворів, вулиць, парків на території Грушівської сільської ради

не передбачає витрат

 

3.Цілі державного регулювання.

Забезпечення вибору на конкурсних засадах суб’єктів господарської та/або підприємницької діяльності – Виконавців послуг, які зможуть найкраще забезпечувати якісне збирання необхідних обсягів ТПВ на  території Грушівської  сільської  ради, розвиток конкуренції, можливе обмеження монополізму на ринку цих послуг.

 4.Визначення альтернативних способів досягнення цілей1-й – без вирішення питання визначення послуги з вивезення  побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, мешканці сіл залишаться без якісних послуг по вивезенню твердих побутових відходів;

 

2-й – при прийняті рішення стане можливим підвищення якості надання послуг щодо прибирання сіл від сміття, зняття навантаження на навколишнє природне середовище і надасть можливість поліпшити санітарний стан території Грушівської сільської ради..

 

 5.Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

У проекті запропоновано для обговорення з громадськістю сіл Грушівської сільської ради Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Грушівської  сільської ради.

Рішення надасть можливість забезпечити виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Довести дане рішення через засоби масової інформації до відома мешканців Грушівської сільськї ради.

 

 6.Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Вжиті заходи позитивно вплинуть на формування потенційно конкурентного ринку житлово-комунальних послуг, підвищення якості надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

 

 7.Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.

 

 8.Показники результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності регуляторного акту є збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції з надання послуг з вивезення  побутових відходів, а також підвищення рівня задоволеності мешканців Грушівської сільської ради та якості надання послуг.

 

 9.Визначення заходів по відстеженню результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

 

 

Грушівськи сільський  голова                                                                                   Л.А.Паламарчук

Приєднані документи:

Грушівська сільська рада вивоз сміття
Web-адреса: grushivka.kupyansk.info/news/id/6849 | Переглядів: 421Дата публікації: 17:52 20.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада