Сільський голова

 

 

Паламарчук Леонід Анатолійович

 

Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради
Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської  сільської ради

Поділитися новиною:

Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради

Про встановлення ставок

                              Проект    

 

УКРАЇНА

ГРУШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___ СЕСІЯ   VI  СКЛИКАННЯ

від   ___________  2015 року

                                                                                       

Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської  сільської ради

 

       Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  ст. 10,  п.12.4 ст.12; п.291.1, ст.291; п.293.1, п.293.2 ст.293 Податкового кодексу України, п.24  ст.26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку з розрахунку на календарний місяць виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата), у таких розмірах:

а) 10 % розміру мінімальної заробітної плати — для першої групи платників єдиного податку;

б)   20 % розміру мінімальної заробітної плати — для другої групи платників єдиного податку;

в) для першої групи платників єдиного податку, які провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та для другої групи платників єдиного податку, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг платникам єдиного податку та/або населенню - згідно додатку до цього рішення.

2. Згідно з нормами Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3. Прийняти до уваги, що відповідно до норм Податкового кодексу України не можуть бути платниками єдиного податку:

3.1 суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

а) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

б) обмін іноземної валюти;

в) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

г) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

д) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

д) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу України;

е) діяльність з управління підприємствами;

є) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

ж) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

з) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

3.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

3.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

3.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

3.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

3.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

3.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

  1. Відмітити, що справляння єдиного податку здійснюється у відповідності до норм Податкового кодексу України.
  2. Копію рішення направити до Куп’янської ОДПІ у встановлений Податковим кодексом термін.
  3. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

 

Грушівський  сільський голова                                          Л.А. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Фіксовані  ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-підприємців, які  проводять  господарську   діяльність з надання  побутових  послуг

 

Вид господарської діяльності з надання

побутових послуг

Додаток

до  рішення  _____сесії VI скликання

Грушівської сільської ради

від__________________2015 року

 

 

 

 

 

 

Ставка єдиного податку на місяць

(відсотків від мінімальної

заробітної плати, установленої законом

 на 1 січня податкового (звітного) року)

для першої

групи платників   

єдиного

 податку

 Для

другої групи

платників єдиного

 податку

1

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

10

20

2

Послуги з ремонту взуття

10

20

3

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

4

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10

20

5

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10

20

6

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

10

20

7

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

10

20

8

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

20

9

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

10

20

10

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

10

20

11

Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

12

Послуги з ремонту трикотажних виробів

10

20

13

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

10

20

14

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

10

20

15

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

10

20

16

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

10

20

17

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

10

20

18

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

10

20

19

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

20

21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

10

20

22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10

20

23

Послуги з ремонту годинників

10

20

24

Послуги з ремонту велосипедів

10

20

25

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

10

20

26

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10

20

27

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

10

20

28

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10

20

29

Послуги з ремонту ювелірних виробів

10

20

30

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

10

20

31

Послуги з виконання фоторобіт

10

20

32

Послуги з оброблення плівок

10

20

33

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

10

20

34

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

10

20

35

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

10

20

36

Послуги перукарень

10

20

37

Ритуальні послуги

10

20

38

Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством

10

20

39

Послуги домашньої прислуги

10

20

40

Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

10

20

41

Послуги з автоперевезення вантажів

10

20

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Грушівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської  сільської ради »

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення  «Про встановлення ставки єдиного податку по Грушівській сільській раді».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

У зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ та  зміною відповідно до вищезазначеного Закону складу місцевих податків і зборів, відповідно до рішення LІХ сесії VІ скликання Грушівської сільської ради від 20.01.2015 року втратили чинність раніше діючі регуляторні акти сільської ради, визначаючі порядок провадження місцевих податків і зборів на відповідній території.

У результаті  виникла потреба у встановленні на території Грушівської сільської ради ставок єдиного податку та затвердження відповідного Положення відповідно до норм чинного законодавства.

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок єдиного податку згідно чинного законодавства, що, в свою чергу, забезпечить  надходження коштів до бюджету сільської ради.

 Врегулювання питання щодо встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради необхідно вирішити шляхом прийняття сільською радою відповідного рішення з урахуванням норм статті 265 розділу XII «Місцеві податки і збори» Податкового Кодексу України.

 

 

 

 

 

2. Цілі (мета) регулювання.

Метою даного регулювання є:

встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку стягнення єдиного податку на території  Грушівської сільської ради;

забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок сплати єдиного податку для фінансування розвитку  території сільської ради

створення сприятливих конкурентних умов для суб’єктів підприємницької діяльності.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

-         пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

-         здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

-         введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат бюджету Грушівської сільської  ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати ставки єдиного податку на території сільської ради відповідно до чинного законодавства належить  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень сільської  ради для виконання на території Грушівської сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та норм Податкового кодексу України. Іншої альтернативи для стягнення єдиного податку на території сільської ради законодавством не передбачено.

   Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: передбачуваності, принципу прозорості і врахування громадської думки.

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Механізмом розв’язання визначеної  проблеми є прийняття рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської  сільської ради».

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- застосування єдиного підходу при визначенні ставок єдиного податку на території  Грушівської сільської ради;

-  чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів господарювання,  сільської ради, Куп’янської ОДПІ при розранку та сплаті єдиного податку.

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційній сторінці  Грушівської  сільської ради в мережі Інтернет (qrushivka.kupyansk.info)про що повідомити населення шляхом розміщення відповідного оголошення на дошках оголошень в межах території сільської ради з метою  організації обговорення та отримання зауважень і пропозицій від населення.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню ставок єдиного податку для відповідних груп платників єдиного податку на території Грушівської сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

з/п

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

Інтереси органів місцевого самоврядування

-  збільшення надходжень від сплати єдиного податку на розвиток території сільської ради;

 - вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку території сільської ради

Відсутні

2

Суб’єкти підприємницької діяльності

право здійснювати господарську діяльність на території сільської ради

 

Сплата єдиного податку

3

Мешканці населеного пункту

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту. 

Відсутні

 

 

7. Термін дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акту можна вносити зміни та доповнення.

8. Визначення показників результативності рішення.

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

- кількість суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний податок на території Грушівської  сільської ради;

- залучення більшої кількості суб’єктів для здійснення підприємницької діяльності на території Грушівської сільської ради;

 - сума коштів, яка надійде до сільського бюджету.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.

 Сільський голова                                 Л.А.Паламарчук

14.05.2015р.

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

регуляторного впливу проекту рішення Грушівської сільської ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради»

Постійною  комісією сільської ради з питань бюджету та фінансів відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вивчивши проект регуляторного акту – проект рішення Грушівської  сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради» та аналіз даного регуляторного акту встановлено наступне:

1.     Проект регуляторного акта – рішення Грушівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради», відповідає принципам державної регуляторної політики,  визначеними у ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

 

ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ЯКИМ ЧИНОМ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

доцільність – обґрунтована

 

Дотримання принципу доцільності забезпечено шляхом  визначення та аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту та  надана оцінка важливості  проблеми, яка ним вирішується

адекватність – обгрунтована

Дотримання принципу адекватності забезпечено шляхом становлення регуляторним актом адекватних ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради, запровадження яких відповідає вимозі у вирішенні існуючої проблеми.

ефективність – обгрунтована

Дотримання принципу ефектності забезпечено шляхом запровадження регулювання, що дозволить отримати максимально можливі позитивні результати за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності, органу місцевого самоврядування та мешканців населених пунктів, підпорядкованих сільській раді

 збалансованість - дотримано

Дотримання принципу збалансованості забезпечено шляхом розробки проекту регуляторного акта, який забезпечує баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави:        1)підприємцям - право здійснювати господарську діяльність на території сільської ради; 2)мешканцям сіл - покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту;              3)сільській раді - збільшення надходжень від сплати єдиного податку на розвиток території сільської ради.

 

передбачуваність - дотримано

Дотримання принципу передбачуваності забезпечено шляхом дотримання норм державного законодавства у сфері регуляторної діяльності та  своєчасного внесення змін до плану регуляторної діяльності сільської ради щодо внесення до нього проекту регуляторного акту – рішення Грушівської сільської ради та внесення проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради»

 

ВИСНОВОК: За результатами експертизи проект регуляторного акту - рішення Грушівської сільської ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Грушівської сільської ради»  відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  може бути винесений на розгляд сільської ради та реалізація в дію якого надасть можливість:

 - для Грушівської сільської ради – забезпечити приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативних актів сільської ради щодо справляння місцевих податків і зборів на території сільської ради, створення позитивного іміджу влади та забезпечення інтересів територіальної громади села;

 - для органів державної податкової служби та платників податків і зборів – застосовування у роботі нормативних актів сільської ради з питань оподаткування, які відповідають вимогам чинного законодавства.

 

Голова постійної комісії                              

з питань бюджету

Грушівської сільської ради                                   Н.О.Ляшенко

14.05.2015 року

 

 

Приєднані документи:

проект 2 єдининий податок
Web-адреса: grushivka.kupyansk.info/news/id/6949 | Переглядів: 172Дата публікації: 15:32 29.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Декларування доходів
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада